Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościSpotkanie przedstawicieli górnictwa z Wiceministrem Energii

Spotkanie przedstawicieli górnictwa z Wiceministrem Energii

W dniu 1 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej zorganizowano w Katowicach spotkanie przedstawicieli firm okołogórniczych z Sekretarzem stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Grzegorzem Tobiszowskim.

Na wstępie Zastępca Dyrektora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Energii, Jonasz Drabek, omówił wskaźniki docelowe Programu dla górnictwa węgla kamiennego w perspektywie do 2030 r. Kolejny głos zabrał Mirosław Skibski – Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach – przedstawiając sytuację węgla kamiennego.

Po wystąpieniach członkowie GIPH uczestniczyli w rozmowie z wiceministrem, podczas której przedstawili trudności w funkcjonowaniu firm w otoczeniu górnictwa. Do kluczowych problemów należy pozyskiwanie środków na inwestycje. W odpowiedzi, wiceminister zapowiedział stworzenie funduszu dla górnictwa na wzór tzw. inwestycji zielonych, dostępnego również dla firm okołogórniczych. Rozmowy o jego utworzeniu są prowadzone z resortami inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii.

Partnerzy