Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościŚląskie z potencjałem

Śląskie z potencjałem

Zapraszamy na Konferencję "Śląskie z potencjałem" Inteligentne specjalizacje. Nowe otwarcie.

Celem wydarzenia jest przedstawienie przez zaproszonych reprezentantów środowisk gospodarczych własnych doświadczeń oraz rekomendacji dla samorządu województwa przy przygotowywaniu planów rozwoju naszego regionu, szczególnie w zakresie wydatkowania środków UE w perspektywie 2021-2027, a także funkcjonowania inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego i Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego do roku 2030. 

Szczególnie zapraszamy na Panel 4 o godz.15.00 pt. "Górnictwo i energetyka. Śląsk na drodze przekształceń - w kierunku nowoczesnego przemysłu i technologii". Wprowadzenie do tematu wygłosi Sekretarz Stanu w Ministarstwie Energii pan Grzegorz Tobiszowski a wśród prelegentów jest m.in. prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski.

Szczegóły konferencji na stronie: https://slaskiezpotencjalem.evenea.pl/

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy