Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościRada GIPH

Rada GIPH

Posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się w środę, 6 marca.

Porządek obrad przewidywał przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Realizacji Planu Finansowego.

Rada uchwaliła także Plan Finansowy Izby na 2019 r.

Partnerzy