Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościPrzekazanie 1% należnego podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych

Przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych

Pozwalamy sobie prosić o wsparcie naszych działań w propagowaniu przekazania 1% należnego podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych.

Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi działalność pomocową od 1997 roku. Jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku - NrKRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnychoraz odliczeń 1% należnego podatku.

Dzięki wsparciu i solidarności środowiska górniczego mogliśmy rozwinąć zakres udzielanej pomocy. Oprócz wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli na kopalniach, obecnie wspieramy też górników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wymagających specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Poprzez system zapomóg pomagamy będącym w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej rodzinom górniczym. Stypendia są wsparciem dla uczącej się dzieci i młodzieży. Wspieramy też poprzez dofinansowania wyjazdów i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów operacyjnych, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych dla sierot. Pomagamy już ponad 21 lat. Przez okres działalności Fundacji udzieliliśmy wsparcia dla  ponad 5000 osób w wysokości przeszło 30 mln zł.

Bardzo ważnym źródłem finansowania Fundacji są odpisy 1% podatku. Będziemy wdzięczni za zamieszczenie informacji o możliwości odpisu 1% na naszą Fundację na stronie internetowej i portalach firmowych. Chcąc ułatwić podatnikom rozliczenie rocznych zeznań podatkowych na stronie naszej Organizacji  https://fundacjafrg.pl udostępniany bezpłatny program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1% podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych lub jej podopiecznych. Posiadamy też materiały promujące odpis 1% podatku na Fundację w wersji papierowej (kalendarzyki wizytówkowe formatu 90-50mm i plakaty formatu A4).

Osoba kontaktowa w biurze FRG – Beata Marzec - tel. 032 757-24-08, 505-233-026, e-mail: fundacjafrg@wp.pl

Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować naszą misję – niosąc pomoc dla rodzin górniczych. 

Życzymy sukcesów w pracy i wszelkiej pomyślności.

Szczęść Boże

Ryszard Wyględacz
Prezes Fundacji Rodzin Górniczych

 

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH
UL. POWSTAŃCÓW 30 40-039 KATOWICE
TEL. 032 757-26-08 www.fundacjafrg.pl
KRS 0000127003 NIP 954-21-96-375
PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611

Partnerzy