Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościProgram promocji EXPO 2020

Program promocji EXPO 2020

W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju został opracowany, w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” PO IR, program promocji o charakterze ogólnym adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP.

W ramach Programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące ofertę polskich firm, prowadzonych przez podmioty wybrane przez Ministerstwo Rozwoju, w tym operatorów branżowych programów promocji na lata 2020 - 2022.

Jakie działania promocyjne mozna sfinansować?

Program zakłada realizację następujących działań promocyjnych:

  • organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych wydarzeniach, w szczególności na targach odbywających się w ZEA;
  • organizację wyjazdowych misji gospodarczych dla przedsiębiorców do krajów Zatoki Perskiej;
  • organizację misji przyjazdowych do Polski dla zagranicznych kontrahentów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z krajów Zatoki Perskiej;
  • realizację działań promujących marki produktowe polskich przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na rynku ZEA;
  • organizację  Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego;
  • organizację Polish Games Show – festiwalu polskich gier komputerowych.

Termin realizacji programu: 1 kwietnia 2020 r. – 30 września 2021 r.

Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Programie będzie finansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem promocji oraz do udziału w Konkursie o dofinansowanie projektów. Nabór wniosków odbędzie się w dniach 3-31 marca 2020 r.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-promocji-expo-2020

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy