Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościPrace trwają

Prace trwają

W dniu 9 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu GIPH ds. Podatków w sektorze węglowym, poświęcone zagadnieniom obligatoryjnych obciążeń publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiciele firm Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Węglokoksu Kraj oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obradowali m.in. nad możliwościami obniżenia kosztów zewnętrznych funkcjonowania górnictwa.

Partnerzy