Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościPrace trwają

Prace trwają

W dniu 9 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu GIPH ds. Podatków w sektorze węglowym, poświęcone zagadnieniom obligatoryjnych obciążeń publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiciele firm Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Węglokoksu Kraj oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obradowali m.in. nad możliwościami obniżenia kosztów zewnętrznych funkcjonowania górnictwa.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy