Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościPosiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

We wtorek (26 lipca br.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Jego przedstawiciele rozpoczęli prace nad programem dla sektora węgla kamiennego na lata 2016-2030. Jeszcze przed wtorkowym spotkaniem wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ujawnił, że podczas posiedzenia zostanie powołany zespół do opracowania programu dla sektora węgla kamiennego. Powołana zostanie 10-osobowa grupa, która pomiędzy posiedzeniami zespołu trójstronnego będzie pracować nad programem dla branży na najbliższe 15 lat. Prace grupy powinny zostać zakończone do końca 2016 r., by dokument mógł być przedłożony do zatwierdzenia Radzie Ministrów.

Ponadto na spotkaniu zaprezentowano aktualną sytuację w spółkach węglowych oraz w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przyjęto również protokół z poprzedniego posiedzenia Zespołu, które odbyło się 5 lutego 2016 roku oraz Regulamin Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

 

 

Publikacja: 27/07/2016

Partnerzy