Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje ekspertów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje ekspertów

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa otrzymała informację, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje ekspertów do oceny projektów w ramach trzech krajowych Programów Operacyjnych, tj. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

Celem PARP jest wybór projektów, które w rzeczywisty sposób przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki i rozwoju gospodarczego w Polsce. Z tego względu, Agencji zależy na podjęciu współpracy z osobami, które posiadają wiedzę ekspercką, są specjalistami w swoich dziedzinach i mogą stanowić istotne wsparcie w procesie selekcji najlepszych projektów. Do oceny projektów PARP poszukuje w szczególności specjalistów z zakresu internacjonalizacji biznesu, rynków zagranicznych, ekonomii, transferu technologii, finansów i bankowości, analizy finansowej i biznesowej, zarządzania przedsiębiorstwem, ochrony środowiska, a także wielu innych dziedzin (spis dziedzin stanowi załącznik nr 1).

Wynagrodzenie eksperta uzależnione jest od zakresu weryfikacji danego projektu oraz jego specyfiki. Szczegółowy cennik stawek eksperckich stanowi załącznik nr 2.

Nabór na ekspertów prowadzony jest przez PARP w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek aplikacyjny do jednego lub wszystkich trzech ww. programów operacyjnych, odpowiednio do każdej z dziedzin określonych w załączniku nr 1. Jednocześnie Agencja informuje, że jednym z warunków podjęcia współpracy z PARP jest podpisanie przez kandydata na eksperta oświadczenia o bezstronności i braku konfliktu interesów. W celu zapoznania się z wymogami w tym zakresie należy zapoznać się z załącznikiem nr 3.

Szczegółowe zasady składania wniosków aplikacyjnych oraz warunki współpracy z PARP zostały opisane w Zasadach naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POI, POPW, POWER. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej PARP, pod adresem www.parp.gov.pl, w zakładce ,,Nabór ekspertów".

 

 

Załączniki:

  1. Spis dziedzin
  2. Cennik stawek ekspertów
  3. Wzór oświadczenia kandydata na eksperta

 

 

 

Publikacja:  3/10/2016

Partnerzy