Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNowy Skład Rady GIPH

Nowy Skład Rady GIPH

Posiedzenie Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się w piątek, 9 marca. Rada zajmowała się m.in. rocznymi sprawozdaniami z działalności, uchwalono także Plan finansowy Izby na 2018 r.

Podczas piątkowego posiedzenia nastąpiły również zmiany w Radzie GIPH. Na przewodniczącego Rady wybrany został Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG, a I wiceprzewodniczącym został Sławomir Obidziński, prezes zarządu Węglokoksu. Oprócz tego w ramach uzupełnienia składu Rady powołano do tego gremium Daniela Ozona, prezesa JSW oraz Henryka Paszczę na Członka Honorowego Rady.

- Piątek był bardzo dobrym dniem. W chwili obecnej w Radzie GIPH mamy osoby ze ścisłego kierownictwa największych polskich firm górniczych i okołogórniczych. Cieszę się również z tego, że prezes największej w Europie spółki górniczej, czyli PGG, został przewodniczącym Rady GIPH – podsumował zmiany Janusz Olszowski, prezes GIPH.

 

 

Źródło: portal górniczy Nettg.pl

Partnerzy