Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych

Nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych

W ślad za Departamentem Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych (art. 31a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o podatku akcyzowym).

Poniżej nowe zasady dokumentowania dostaw wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy i obowiązki ciążące na podmiotach dokonujących tych dostaw oraz na ich odbiorcach.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia-akcyza/nowe-zasady-dotyczace-zwolnienia-od-akcyzy-wyrobow-weglowych-od-1-stycznia-2019-r/

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy