Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościNabór wniosków na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwach

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 grudnia 2017 r., ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Proponujemy Państwu rozważenie możliwości aplikowania o środki unijne w niniejszym konkursie.

Wsparcie w przedmiotowym działaniu skierowane zostało do dużych przedsiębiorstw lub podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działających na rzecz dużych przedsiębiorstw. Wsparcie to dotyczy działań w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W szczególności, następujące rodzaje inwestycji mogą zostać objęte dofinansowaniem:

  1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków;
  3. budowa/przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  4. zastosowanie technologii odzysku energii.

W tym miejscu należy podkreślić, że zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Formą wsparcia w przedmiotowym konkursie jest pomoc zwrotna polegająca na elastycznym połączeniu finansowania zwrotnego (pożyczka) oraz bezzwrotnego (premia inwestycyjna), w zależności od oczekiwanych efektów środowiskowych projektu. Elementem pomocy zwrotnej może być premia inwestycyjna polegająca na częściowym umorzeniu udzielonej pomocy.

Oprocentowanie pożyczki udzielonej w ramach naboru wynosi 0,00%, co może być niezwykle korzystnym dla wnioskodawców elementem finansowania inwestycji. Ponadto, założono 12 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, od dnia zakończenia projektu oraz 15 letni okres spłaty kapitału.

Jednocześnie, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są instalacje, które zostały zgłoszone do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Nabór będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018 r.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu dostępne są pod poniższym adresem internetowym:

http://www.pois.gov.pl/nabory/12-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach-konkurs-iii/

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących warunków wsparcia pragniemy Państwa zachęcić do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 31 stycznia br., w siedzibie Ministerstwa Energii (ul. Krucza/36Wspólna 6, sala kolumnowa). Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić do dnia 22 stycznia br., na adres poczty elektronicznej: lucja.sromecka@me.gov.pl

 

Partnerzy