Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościLetnia Akademia Biznesu’2019

Letnia Akademia Biznesu’2019

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach organizowanych w najbliższych miesiącach  w ramach ósmej edycji Letniej Akademii Biznesu’2019. Spotkania dotyczyć będą różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim.

Spotkanie I poświęcone finansowaniu projektów B+R odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 12.00 do 14.30.

Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcieliby zaktualizować swoją wiedzę na temat możliwości wsparcia przedsięwzięć badawczo - rozwojowych w latach 2014 - 2020 ze środków UE, dostępnych na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy przedsiębiorców na temat aktualnych możliwości i zasad finansowania projektów, których celem jest generowanie nowych rozwiązań, pomysłów, technologii czy produktów.

Więcej:  https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=pl/aktualnosci_3/107

Partnerzy