Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościKonkurs Górniczy Sukces Roku 2018 rozstrzygnięty

Konkurs Górniczy Sukces Roku 2018 rozstrzygnięty

Górniczy Sukces Roku to konkurs, który od lat organizuje Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, osobowości o szczególnym dla niego znaczeniu oraz działań proekologicznych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach –  ,,Innowacyjność”, ,,Ekologia” oraz ,,Osobowość Roku”.

W dniu 03.01. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Górniczy Sukcesu Roku, na którym wyłoniono laureatów.

,,Osobowością Roku” została prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze dydaktyki, nauki i współpracy nauki z przemysłem.

W kategorii ,,Innowacyjność” kapituła przyznała nagrodę Lubelskiemu Węglowi Bogdanka S.A. za Innowacyjną technologię drążenia wyrobisk chodnikowych.

Wyróżnieniem uhonorowano Polską Grupę Górniczą S.A. i COIG S.A. za wdrożenie platformy internetowej „Elektroniczny Formularz Ofertowy” w PGG S.A. oraz Elektrometal S.A. za System transmisji internetu rzeczy EMIR-19.

W kategorii ,,Ekologia” zwycięzcą został Główny Instytut Górnictwa za EKO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2018 wręczone zostaną podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się 14 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, w ramach Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH.

Partnerzy