Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościKonferencja ,,Węgiel w okresie transformacji energetycznej", 29 sierpnia 2017 r., Katowice

Konferencja ,,Węgiel w okresie transformacji energetycznej


Szanowni Państwo,

Sytuacja górnictwa węglowego wciąż pozostaje trudna. Krucjata przeciw węglowi trwa. Przeciwnicy chwytają się różnych metod i sposobów, aby to paliwo wyeliminować z użytku, jeżeli nie na świecie, to przynajmniej w Unii Europejskiej. Potężne lobby dekarbonizacyjne tworzą różne instytucje, mające często wsparcie swoich państw, którym własny węgiel się nie podoba.

Niestety nie stać naszych europejskich przedsiębiorstw górniczych, na wydawanie milionów euro na własną promocję i akcje skierowane w obronie węgla. Dlatego dzisiaj każdy, komu sprawy górnictwa leżą na sercu, musi wykazać się pełną mobilizacją i stanowczością w jego obronie.

Doskonałą okazją do pokazania siły sektora paliwowo-energetycznego są cyklicznie organizowane prestiżowe Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE”. Tegoroczna edycja, tak jak i w poprzednich  latach, przyciągnęła wszystkich najważniejszych producentów węgla, maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe oraz jednostki naukowo-badawcze. Targi, które odwiedzą tysiące obserwatorów zarówno z kraju, jak i z zagranicy, na pewno po raz kolejny pokażą możliwości polskiego górnictwa i przemysłu z nim związanego.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa – jako reprezentant firm górniczych i okołogórniczych  - od początku istnienia Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego ,,KATOWICE” włącza się w ich promowanie. Aktywnie uczestniczy też w wydarzeniach towarzyszących, a niektóre z nich inspiruje i organizuje. Tak też będzie i w tym roku. Izba przygotowała kolejną możliwość do wymiany idei i poglądów. Będzie nią konferencja pt. ,,WĘGIEL W OKRESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ”, która odbędzie się w pierwszym dniu targów, tj. 29 sierpnia br., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Konferencja, organizowana we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, będzie ważnym elementem w dyskusji na temat roli jaką węgiel odgrywa i może odgrywać w przyszłości w bilansowaniu i stabilizowaniu systemów energetycznych. Głównym celem konferencji będzie wykazanie, że wytwarzanie energii w elektrowniach węglowych jest jedyną technologią w Europie, która oferuje ciągłe dostawy energii bez ryzyka geopolitycznego. Wśród prelegentów znaleźli się: Krzysztof Tchórzewski/Grzegorz Tobiszowski – Ministerstwo Energii, Janusz Olszowski – Górnicza Izba Przemysłwo-Handlowa, Brian Ricketts – Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, Thorsten Dierks – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Węgla Brunatnego DEBRIV, Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa oraz Herbert Leopold Gabryś – Komitet ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz do zgłaszania swojego udziału w konferencji. Jesteśmy przekonani, iż ze względu na międzynarodowy wymiar podejmowanej problematyki konferencja cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem.

Równocześnie zachęcamy do rozważenia możliwości wsparcia wydarzenia poprzez reklamę w trakcie i po konferencji, której propozycję przedstawiamy poniżej.

Program konferencji
 

11:30 

Otwarcie konferencji – Janusz Olszowski – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

11:45 

Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata 2016-2030 – Krzysztof Tchórzewski / Grzegorz Tobiszowski - Ministerstwo Energii

12:00 

Polska mieszanka energetyczna - Czy węgiel pozostanie dominującym graczem? - Janusz Olszowski – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

12:15 

Filary bezpieczeństwa energetycznego Polski – Herbert Leopold Gabryś - Komitet ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej

12:30 

Niekonwencjonalne technologie wykorzystania węgla - Stanisław Prusek - Główny Instytut Górnictwa

12:45

Globalne trendy w produkcji i konsumpcji węgla: wichry zmian - Brian Ricketts – Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

13:00 

Niemiecki przemysł węgla brunatnego i jego długoterminowy wkład w transformację energetyki - Thorsten Diercks - Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Węgla Brunatnego DEBRIV

 

 

Do pobrania

 

 

Patronat Honorowy
Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego


 

Patronat medialny
 

 

                

               


 

 Sponsorzy
 

                

                        


                        

Partnerzy