Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościKonferencja "Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej"

Konferencja

W dniach 13-14 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi odbędzie się Konferencja "Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej".

W zakresie poruszanych zagadnień znajda się m.in. kwestie dyrektyw odnoszących się do urządzeń technicznych i ich interpretacji na forach Unii Europejskiej oraz przepisy ustawy Prawo dla Przedsiębiorców, projektowane zmiany w przepisach dotyczących dozoru technicznego.

Tematyka wydarzenia adresowana jest w szczególności do producentów urzadzeń, ich użytkowników, przedstawicieli jednostek badawczych, jednostek naukowych, organów nadzoru rynku, komitetów normalizacyjnych, a także przedstawicieli władz publicznych.

Więcej szczegółów, w tym informacje organizacyjne, aktualizowaną na bieżąco agendę i formularz rejestracyjny  znajduje się na stronie konferencji: www.mpit.gov.pl/konferencja_bezpieczenstwo_techniczne

Konferencja jest bezpłatna.

 

Partnerzy