Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościKolejne spotkanie w GIPH

Kolejne spotkanie w GIPH

Tym razem gościliśmy u siebie przedstawicieli Sekcji Przedsiębiorstw Usługowych. Przy świątecznym stole mieli okazję do spotkania się, nawiązania kontaktów, przedyskutowania bieżących problemów, z jakimi spotykali się w ostatnim czasie, a także zaproponowania działań, jakie Izba mogłaby podjąć na ich rzecz.

Na spotkaniu wybrano przewodniczącego sekcji, którym został Pan Andrzej Michalik, Prezes Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. oraz wiceprzewodniczącego, Pana Grzegorza Zająca, Prezesa Eltrans Sp. z o.o.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy