Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościII Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla

II Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla


Ministerstwo Energii współorganizuje II Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla - po stronie japońskiej naszymi partnerami są Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu METI oraz organizacja branżowa JCOAL. Seminarium odbędzie się w Warszawie w hotelu Novotel dn. 25 października (wtorek). 

Informacja o wydarzeniu i rejestracja uczestników są już dostępne na stronie internetowej ME, pod adresem http://www.me.gov.pl/node/26509


Zapraszamy do udziału!

 

 

                                   

 

II Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla

PROGRAM

Novotel Centrum, Warszawa

25 Października 2016 r., wtorek

 

Organizatorzy: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Japońskie Centrum Energetyki Węglowej (JCOAL)

Wsparcie: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Ambasada Japonii w Warszawie, Organizacja Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych i Przemysłowych (NEDO), Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO)

 

08:30  Rejestracja uczestników

 

Sesja Poranna                                                   prowadzenie: pan Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Technologii ME

09:00  Otwarcie seminarium

09:00  Wystąpienie otwierające/Ministerstwo Energii - Pan Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

09:10  Wystąpienie otwierające/Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) - Pan Yota Ono, Zastępca Komisarza ds. Międzynarodowych

09:20 Wystąpienie powitalne/Ambasada Japonii w Warszawie* - JE Ambasador pan Shigeo Matsutomi (* ew. wystąpienia powitalne przedstawicieli MR/MŚ/MNiSW (do potwierdzenia)

09:30  Część 1. Polityka energetyczna Polski i Japonii oraz perspektywy współpracy

09:30  Ministerstwo Energii/ Uwarunkowania realizacji polityki energetycznej Polski - Pan Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki ME

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla/ Potencjał gazyfikacji polskich złóż perspektywicznych węgla brunatnego: wyniki polsko-japońskiego projektu badawczego - 
Prof. dr hab. inż. Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

10:10  Przerwa kawowa

10:30  Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI)/ Założenia polityki energetycznej Japonii oraz działania w obszarze badań i rozwoju oraz promowania CTW - Pan          
 Hiroyuki Tsukada, Dyrektor ds. Polityki Węglowej, Wydział Czystego Węgla

Chugoku Electric Power Co. Inc. /Możliwości inwestycyjne firm japońskich w odniesieniu do polskiej infrastruktury energetycznej - Pan Masaki Hirano, Dyrektor Zarządzający

Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC)/ Możliwości wsparcia finansowego inwestycji w polskim sektorze energetycznym przez stronę japońską - Pani Naoko Yokobori, Główny Przedstawiciel, Przedstawicielstwo JBIC w Paryżu

11:30  Sesja pytań i odpowiedzi

12:00 Przerwa obiadowa

 

Sesja popołudniowa                             Prowadzenie: Pan Yasushi Kawamura, Dyrektor, JCOAL

 

13:20  Część 2. Perspektywy rozwoju Czystych Technologii Węglowych

13:20 Krótkie wystąpienie/JCOAL - Pan Osamu Tsukamoto, Prezes

13:30  NEDO/Omówienie japońskich technologii gazyfikacji węgla - Pan Hiroshi Sano, Dyrektor Departamentu Środowiska

13:40 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS)/Stan realizacji japońskich projektów technologii bloku gazowo-parowego z wewnętrznym zgazowaniem węgla (IGCC) - Pan Koichi Sakamoto, Główny Manager/Główny Inżynier, Departament Projektowania Rozwiązań dla Systemów Energetycznych

14:10  IHI/Wdrożenie techologii TIGAR i działania badawcze dotyczące polskiego węgla - Dr inż. Toshiyuki Suda, Manager, Departament Dynamiki Ciepła i Płynów

14:30   PGE S.A./ Uwarunkowania i wyzwania dla wdrażania czystych technologii węglowych   w Grupie Kapitałowej PGE - Pan Witold Sugalski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji

15:00  Przerwa kawowa

15:20  Uniwersytet Tokijski/Badania nad wysoce efektywnymi zastosowaniami węgla - Prof. dr Yoshinori Kobayashi, Instytut Nauk Przemysłowych

15:50  Akademia Górniczo-Hutnicza/(do potwierdzenia) - Prof. dr hab. inż. Janusz S. Szmyd, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki

16:20  Sesja pytań i odpowiedzi

16:50  Uwagi końcowe

16:50  Wystąpienie zamykające/Ministerstwo Energii

16:55  Wystąpienie zamykające/Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI)

17:00  Zakończenie seminarium

 

 

 

Publikacja: 18/10/2016

Partnerzy