Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościGórniczy Sukces Roku

Górniczy Sukces Roku

W dniu 11 stycznia w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo - Handlowej odbyło się posiedzenie kapituły Górniczego Sukcesu Roku, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Marek Cała, prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, dr inż. Jerzy Kicki, mgr inż. Janusz Olszowski, mgr inż. Henryk Paszcza,  prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. Krystian Probierz dr HC, prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. nadzw. IGSMiE PAN, dr inż. Andrzej Tor, mgr inż. Jarosław Zagórowski.

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja jednostek organizacyjnych i osób wyróżniających się działalnością o szczególnym znaczeniu na rzecz polskiego górnictwa, w tym, w szczególności, w dziedzinie innowacyjności i ekologii.  Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność”, ,,Ekologia” oraz ,,Osobowość Roku”.

,,Osobowością Roku” został Pan Artur Wasil, Prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka SA, za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze praktyki.

W kategorii ,,Innowacyjność” Kapituła przyznała nagrodę dla Lubelskiego Węgla Bogdanka SA - za poprawę warunków klimatycznych, poprzez wdrożenie technologii wytwarzania lodu binarnego, jako czynnika zwiększającego moc klimatyzacji centralnej.

Wyróżnieniem uhonorowano Polską Grupę Górniczą - za Portal szkoleniowo-rozwojowy, połączony z aplikacją CMS (Course Management System), oraz TAURON Wydobycie S.A. - za innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w górniczym wyciągu szybowym szybu „Janina VI”, podnoszące efektywność i bezpieczeństwo pracy.

W kategorii ,,Ekologia” przyznano dwa wyróżnienia dla konsorcjum TAURON Wydobycie S.A. i Głównego Instytutu Górnictwa - za opracowanie koncepcji wykonania eksperymentalnej pokrywy rekultywacyjnej fragmentu hałdy, z wykorzystaniem materiałów i odpadów oraz budowy poligonu doświadczalnego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, w ramach projektu RECOVERY, oraz dla Głównego Instytutu Górnictwa - za BioCargo – Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.

Nagrody planujemy wręczyć na Górniczym Koncercie Noworocznym w dniu 31 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Gratulujemy!

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy