Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościGórniczy Koncert Noworoczny 15 stycznia 2018 r.

Górniczy Koncert Noworoczny 15 stycznia 2018 r.

W poniedziałek, 15 stycznia 2018 r., w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się Górniczy Koncert Noworoczny organizowany przez naszą organizację.

Na koncert, który był zorganizowany po raz trzeci, przybyli m.in.: przedstawiciele resortu energii, parlamentarzyści, reprezentanci urzędów i instytucji państwowych, samorządowcy, reprezentanci świata nauki, instytucji branżowych, związków zawodowych i oczywiście członkowie Izby, która od 1991 r. wspiera i chroni interesy przedsiębiorców związanych z górnictwem i branżą okołogórniczą.

Rehabilitacja węgla i górnictwa
- Początek roku to dobry czas, aby się spotkać, spojrzeć za siebie i podsumować minione dwanaście miesięcy. Dobry to czas również na podzielenie się nadziejami, jakie wiążemy z rozpoczętym nowym rokiem 2018. Jako sektor przywitaliśmy go w lepszym nastroju. Głębokie i złożone działania naprawcze nie tylko zapobiegły całkowitej degradacji branży, ale sprawiły, że górnictwo węgla kamiennego zakończyło miniony rok z zyskiem i pojawiła się perspektywa rozwoju. Daje to nadzieję, że w tej nowej, pozytywnej sytuacji odnajdą się także firmy okołogórnicze, które szczególnie mocno zostały dotknięte zapaścią producentów węgla i również potrzebują stabilizacji, aby móc służyć polskiemu górnictwu i krajowej gospodarce. Jest szansa, że tak się stanie.  Przedsiębiorcom górniczym życzę, aby w tym nowym roku jak najwięcej czasu mogli poświęcić na budowanie nowoczesnych i innowacyjnych firm, przynoszących godziwe zyski. Stronie społecznej życzę odwagi we wspieraniu korzystnych dla branży rozwiązań, powściągliwości w dochodzeniu swoich racji, oraz udanego dialogu społecznego. Parlamentarzystom i stronie rządowej życzę, aby z determinacją i konsekwencją w następnych latach stwarzali warunki do rozwoju naszego sektora stanowiąc mądre prawo i tworząc odpowiednie ramy organizacyjno-finansowe – mówił na początku koncertu Janusz Olszowski, prezes GIPH.

Głos zabrali także zaproszeni goście m.in. dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii Anna Margis, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL Wladimir Budinsky. 

Po wystąpieniach wręczono odznaki oraz stopnie górnicze.

Odznakę Honorową ,,Zasłużony dla Górnictwa RP” otrzymali: pełnomocnik zarządu GIPH ds. współpracy z partnerami biznesowymi Mariusz Saratowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot oraz prezes GIPH Janusz Olszowski.

Stopień generalnego honorowego dyrektora górniczego otrzymał prezes spółki Barosz-Gwimet Stanisław Barosz, a dyrektora górniczego II stopnia prezes firmy Elektromontaż EG Grzegorz Zając.

Złotą Odznakę Honorową za „Zasługi dla Województwa Śląskiego” przekazano założycielowi oraz wieloletniemu dyrektorowi i członkowi zarządu GIPH Zygfrydowi Skrzypkowi.

Kolejną część uroczystości poświęcono na wręczenie nagród w konkursie Górniczy Sukces Roku. Odbywał się on w trzech kategoriach: Osobowość, Innowacyjność i Ekologia.

Decyzją kapituły konkursu zwycięzcą w  kategorii OSOBOWOŚĆ został wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski. W uzasadnieniu napisano, że nagroda jest przyznana za „całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa węgla kamiennego w obszarze praktyki, a zwłaszcza za wizję, odwagę i determinację w naprawie i reformowaniu sektora górniczego”. Nagrodę w imieniu wiceministra odebrała Anna Margis. Grzegorz Tobiszowski obecnie przebywa w Indiach, gdzie uczestniczy w misji gospodarczej. Do uczestników uroczystości skierował list. 

"Takie chwile to szczególny czas nie tylko na składanie życzeń, ale również okazja do refleksji i podsumowań. Pragnę, zatem pogratulować osiągnięć i sukcesów minionego roku, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Niech mi będzie wolno złożyć w imieniu Pana Ministra Energii oraz swoim własnym także najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 roku, sukcesów zawodowych, twórczych i innowacyjnych pomysłów oraz powodzenia w realizowanych przedsięwzięciach, licząc na dalszy satysfacjonujący rozwój branży górniczej" - napisał wiceminister Tobiszowski. 

W kategorii INNOWACYJNOŚĆ nagrodę przyznano Instytutowi Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk za Cyfrowy Rejestrator Emisji Metanu. Nagrodę odebrał dyrektor Instytutu prof. Wacław Dziurzyński. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia, które trafiły do: KGHM Zanam, Instytutu Techniki Górniczej Komag, Nitroerg SA za wóz strzelniczy WS-172 i do Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej za zintegrowany system do oceny stanu taśm przenośnikowych DiagBelt. Wyróżnienia odebrali dyrektor generalny ds. górnictwa KGHM ZANAM Jerzy Głód, dyrektor Instytutu Techniki górniczej KOMAG Małgorzata Malec, prezes-dyrektor generalny Nitroerg Grzegorz Sosna i dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej prof. Monika Hardygóra.

W kategorii EKOLOGIA nagrodę przyznano Głównemu Instytutowi Górnictwa. Został on nagrodzony za wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL). Statuetkę wręczono dyrektorowi naczelnemu GIG prof. Stanisławowi Pruskowi.

W części artystycznej goście Izby mogli wysłuchać Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka oraz solistów Iwony Sochy (sopran) i Adama Sobierajskiego (tenor). Goście mogli usłyszeć "hity" muzyki klasycznej oraz słynne arie. Koncert zakończył się utworem "Time to say goodbye", który kiedyś okupował czołowe miejsca na listach przebojów. 

 

Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu nettg.pl i tygodnika Trybuna Górnicza

 

FH


PATRONAT HONOROWY
 

   

    


SPONSORZY SREBRNI

 

 

 

 


SPONSORZY BRĄZOWI

 

 

   

  

 

 


PATRONAT MEDIALNY
 

    

     

 


GALERIA:

 fot: Maciej Dorosiński

 

Partnerzy