Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościGórniczy Koncert Noworoczny 14 stycznia 2019 r.

Górniczy Koncert Noworoczny 14 stycznia 2019 r.

W poniedziałek, 14 stycznia 2019 r., w Filharmonii Śląskiej w Katowicach po raz czwarty odbędzie się Górniczy Koncert Noworoczny organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Koncert to uroczyste spotkanie związanych z Izbą środowisk górniczych. Jesteśmy przekonani, że będzie on stanowić doskonałą okazję do podsumowania kończącego się roku przez przedsiębiorców, przedstawicieli rządu i władz lokalnych, a także reprezentantów różnych organizacji działających w sektorze górniczym.

Podczas Koncertu zostaną wręczone nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku.

Serdecznie zapraszamy


Klauzula informacyjna

dla uczestników

Górniczego Koncertu Noworocznego

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel. 32 757-32-52, mail: biuro@giph.com.pl, NIP: 634-10-12-786, KRS: 0000095169.
 2. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, telefon, adres zamieszkania, adres e‑mail są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Izbę na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązywanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketingowych, rozesłanie zaproszeń w celu wzięcia udziału w uroczystościach, w tym Górniczym Koncercie Noworocznym oraz rozdania nagród Górniczego Sukcesu Roku.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej lub są publicznie dostępne albo zostały zebrane na podstawie wcześniejszej współpracy lub wcześniej uzyskanych zgód.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Górniczej Izby Przemysłowo­‑Handlowej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. W przypadku innych danych przez okres przedawnienia roszczeń, do dochodzenia których lub do obrony przed którymi  konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres biuro@giph.com.pl.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


PATRONAT HONOROWY

 

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy