Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościFUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH Pomóż poszkodowanym rodzinom - Przekaż 1% podatku

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH Pomóż poszkodowanym rodzinom - Przekaż 1% podatku

Nadszedł czas rozliczeń dochodów z roku poprzedniego. Już od wielu lat 1% podatku należnego do Urzędu Skarbowego możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ten niewielki gest jest wielkim wsparciem dla tych z nas, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebują pomocy, aby móc się podnieść i walczyć o swoje życie.

Fundacja Rodzin Górniczych, w tym roku obchodząca 25-lecie działalności jest jedną z nich – ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO – działającą pod Nr KRS 0000127003. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku.

Jako organizacja non-profit niesie pomoc rodzinom dotkniętym tragediami górniczymi, jak również zmagającymi się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Zapewnia swoim podopiecznym pomoc materialną na bieżące wydatki, leki, rehabilitacje, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak również kształcenie dzieci i młodzieży.

Jeśli chcecie pomóc potrzebującym osobom w ratowaniu ich zdrowia, umożliwieniu  zdobycia odpowiedniego wykształcenia czy w powrocie do życia w społeczeństwie po przebytej tragedii, przekażcie 1% podatku na Fundację Rodzin Górniczych.

Aby przekazać 1% na Fundację Rodzin Górniczych wystarczy wejść na stronę Fundacji https://fundacjafrg.pl lub bezpośrednio na stronę programu https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000127003/ gdzie dostępny jest bezpłatny program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1% podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych lub jej podopiecznych. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki. Fundacja pomaga wielu dorosłym i dzieciom, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ. Aby wesprzeć FRG należy wypełnić odpowiednie pola w swoim arkuszu PIT. W przypadku formularza PIT-37 w rubryce 136 należy wpisać Nr KRS 0000127003. Osoby osiągające wyłącznie dochody z tytułu renty bądź emerytury wypełniają tylko jednostronicowe oświadczenie o przekazaniu 1% podatku – formularz PIT-OP. Aby Urząd Skarbowy udostępnił Państwa imię, nazwisko i adres do wiadomości Fundacji należy zaznaczyć w formularzu – Wyrażam zgodę.

Wsparcie na działalność statutową Fundacji Rodzin Górniczych można również przekazać poprzez darowizny na konto bankowe: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 lub organizując zbiórki publiczne podczas festynów, konferencji, itp. Przedsiębiorstwa górnicze mogą nawiązać stałą współpracę z Fundacją. Pracownicy kopalń, zakładów, których kierownictwa współpracują z Fundacją Rodzin Górniczych mogą bezpośrednio w swoim zakładzie w dziale zajmującym się płacami zadeklarować miesięczną darowiznę (składkę) na rzecz działalności statutowej Fundacji.

„Dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe zaufanie i przekazane wsparcie na rzecz naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować naszą misję – niosąc pomoc potrzebującym. Jesteśmy w najtrudniejszych chwilach – po wypadku, w chorobie. Pomagamy poszkodowanym rodzinom w codziennym bycie, ratowaniu zdrowia i w ułożeniu przyszłości. Prosimy naszą Brać górniczą o solidarność i wsparcie. Działamy dla Was.”- apeluje Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.

I Ty możesz pomóc – Przekaż 1% podatku – na podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych – KRS 0000127003.

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy