Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościEuropejski Meeting Gospodarczy

Europejski Meeting Gospodarczy

Europejski Meeting Gospodarczy jest organizowany przez  Krajowa Izbę Gospodarczą w ramach prac  Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej od 2011 r. To wydarzenie, podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie związane z wpływem polityki klimatyczno – energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Głównym celem tych spotkań jest ocena polityki klimatycznej UE oraz wskazywanie rzeczywistych kosztów gospodarczych i społecznych tej polityki. Poruszane zagadnienia dotyczą również polityki energetycznej państwa, bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości dostaw oraz cen energii elektrycznej.

Jest to forum z jednej strony prezentacji informacji na temat uwarunkowań polskiej energetyki, a z drugiej strony artykułowania wobec rządu RP oraz agend UE stanowiska polskich przedsiębiorców wobec polityki klimatycznej UE.

Efektem konferencji są stanowiska, apele, opinie Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące oczekiwanego kształtu polityki klimatyczno-energetycznej. Dokumenty są przekazywane przedstawicielom rządu, Posłom, Organizacjom i Stowarzyszeniom Gospodarczym Wspólnoty Europejskiej oraz przekazywane do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie i emisję w telewizji.

W konferencji uczestniczy corocznie ponad 120 wybitnych gości ze świata biznesu w tym szeroko rozumianej energetyki, nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej, Rządu, Sejmu oraz Senatu. Od 6 edycji uczestniczą także przedstawiciele wielu ambasad zarówno krajów europejskich jak i świata.

Meeting jest istotną formułą w przekazywaniu naszego rozumienia i determinantów wspólnej troski o ochronę klimatu wynikającej z polskich suwerennych i doktrynalnych priorytetów bezpieczeństwa energetycznego.

Dotychczas odbyło się 6 edycji tego wydarzenia:

  • Konferencja pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny koszty i mity w kontekście „Mapy 2050” (wrzesień 2011 r.)
  • Konferencja pt. „Polityka Klimatyczno–Energetyczna UE post „Energy Roadmap 2050” FAKTY – SKUTKI” (październik 2012 r.)
  • Konferencja pt. „Gospodarka konkurencyjna i mniej emisyjna. droga – warunki – zmiany. Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE. Nowa filozofia – inne cele”(październik 2013 r. )
  • Konferencja pt. „ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE na lata 2020-2030. Nowe propozycje – stare grzechy (październik 2014 r.)
  • Konferencja pt. „Pakiet klimatyczno-energetyczny 2020-2030. Kosztowna ideologia czy pragmatyzm gospodarczy. Wybory i determinanty” (października 2015 r.)
  • Konferencja pt. „polityka klimatyczno – energetyczna UE. Protokół COP 21. Polska droga – wspólne cele (październik 2016 r.)

Kolejny VII Europejski Meeting Gospodarczy odbędzie się 14 listopada 2017 r. w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24

Program konferencji

 

Kontakt:
Agnieszka Buze
tel: 22 630 96 20
e-mail: abuze@kig.pl

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Publikacja: 26/10/2017

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy