Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

AktualnościDrugie spotkanie Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń

Drugie spotkanie Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń

W dniu 12 marca br. w siedzibie PUMAR Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w ramach izbowej Sekcji Producentów Maszyn i Urządzeń. Jego uczestnicy wskazali główne problemy, z którymi borykają się w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, następnie dyskutowali nad możliwymi działaniami, które mogłyby przyczynić się do ich rozwiązania.

Partnerzy