GIPH-Logo  
GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Nr 7-8 (97-98) Lipiec - Sierpień 2003r.   

Biuletyn Górniczy
Pasek

O Biuletynie   Redaktor poleca   Stopka redakcyjna   Archiwum

  W numerze
Okladka_97-98
 
  Węgiel to nasze narodowe bogactwo
Konieczna zmiana polityki wobec górnictwa

Nie odchodzimy od górnictwa
ZEG S.A.

Jak chronić nasz ekosystem?
Zamiast kar inwestycje

Nowa struktura
Zmiany w koncernie RAG


 


   
KOMENTARZ

18 lipca w Katowicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Śląskiej Rady Europejskiej, którą powołał wojewoda Lechosław Jarzębski. -Województwo śląskie osiągnęło sukces w referendum unijnym- napisał wojewoda w liście zapraszającym do udziału w Radzie. -Szczycimy się znakomitą frekwencją i największym w kraju poparciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Teraz należy zadbać o to, by sukces przyniósł mieszkańcom naszego regionu jak najwięcej pożytku. Jestem głęboko przekonany, że tworząc tak świadomą swych celów społeczność obywatelską na pewno będziemy umieli wykorzystać nowe szanse, które w maju 2004 roku otworzą się przed naszym regionem. Dlatego uważam, ze powinniśmy stworzyć lobby śląskie po to, by wygrywać w UE jak najwięcej dla naszego województwa. Tej idei powinna służyć Śląska Rada Europejska(...) Jedną z osób zaproszonych do prac w Radzie został prezes GIPH Janusz Olszowski, który podczas jej pierwszego posiedzenia wygłosił referat na temat problemów polskiego górnictwa w aspekcie przystąpienia do UE. ( Całość wystąpienia publikujemy na kolejnych stronach)

 
   DALSZY CIĄG TEKSTU 
 

Biuletyn Górniczy
Czasopismo Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
ISSN 1234-7833
Redaktor naczelny: Piotr Dziewit
  Adres Redakcji:
  Katowice 40-048, ul. Kościuszki 30,
  tel: (032) 2513-559, 757-38-36
  fax: 757-30-81,   e-mail:giph@coig.katowice.pl
  Dział reklamy „BG":
  Robert Dulkowski, tel: (032) 757-38-36

 
POWRÓT