GIPH-Logo 
GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Nr 5-6 (71-72) Maj - Czerwiec 2001   
Biuletyn Górniczy
Pasek

O Biuletynie Redaktor poleca Stopka redakcyjna Archiwum

  W numerze
 
  Walne Zgromadzenie GIPH
 O górniczych problemach
 
  Rynek to konieczność
 Energetyka
 
  Podziemne składowiska
 Odpady w wyrobiskach solnych
 
  Pesymistyczne prognozy
 Surowce mineralne
 

 

Biuletyn Górniczy
Miesięcznik Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
ISSN 1234-7833
Redaktor naczelny: Piotr Dziewit
  Adres Redakcji:
  Katowice 40-048, ul. Kościuszki 30,
  tel: (032) 2513-559, 757-38-36
  fax: 757-30-81,   e-mail: giph@coig.katowice.pl
  Dział reklamy „BG":
  Robert Dulkowski, tel: (032) 757-38-36

 
POWRÓT

Opracowanie: oho! Internet (C) Bytom 1997 - 2001