Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

Zygmunt Borkowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
Zygmunt Borkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wielu szkoleniach organizowanych przez Biuro TAIEX Komisji Europejskiej w tematyce procesów restrukturyzacji przemysłu węglowego w krajach Europy Zachodniej organizowanych  w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Od 1977 roku rozpoczął pracę w polskim przemyśle węgla kamiennego pracując w GIG, Głównym Biurze Studiów i Projektów Przeróbki Węgla, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego i Kompanii Węglowej S.A. We wszystkich tych instytucjach był odpowiedzialny za współpracę z instytucjami zagranicznymi.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą - Członka Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Brał udział w kilku projektach międzynarodowych jak  projekt UNDP / ONZ  "Zintegrowane przetwórstwo węgla; zgazowanie i upłynnianie "w którym odpowiadał za  koordynację prac technicznych pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami zaangażowanymi w program i realizację  stypendiów dla polskich ekspertów w USA, Anglii i Niemczech. W latach 2002-2004 był dyrektorem projektu realizowanego  przez Światową Radę Energetyczną  - Zrównoważony rozwój globalnej energii: Przypadek węgla „

Współpracował z wieloma instytucjami Europejskimi będąc delegat Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle, sekretarzem Komisji ds. Energii - Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego, członkiem stowarzyszonym Komitetu Doradczego ds. Przemysłu Węglowego przy Międzynarodowej Agencji Energii, czy uczestnikiem Europejskiego Dialogu Społecznego w Przemysłach Wydobywczych, prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej.

Autor  kilku publikacji  w polskich czasopismach zawodowych o procesach restrukturyzacji  w przemyśle węglowym Europy i Świata.

Partnerzy