Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

CHITEC S.A.
Głównym celem działalności firmy Chitec jest dystrybuowanie produktów marki DOH i Compensus na rynkach zagranicznych.

Są to przede wszystkim:

  • system hydrauliczny sterowania obudową samokroczącą (zmechanizowaną),
  • system elektrohydrauliczny sterowania obudową samokroczącą (zmechanizowaną),
  • przeprowadzanie remontów systemów sterowania obudową zmechanizowaną,
  • urządzenia wielofunkcyjne dedykowane do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń kopalin palnych i niepalnych w tym głównie  spągoładowarki i wiertnice.

Głównymi rynkami zagranicznymi, na których firma Chitec S.A. podejmuje wysiłki sprzedaży bądź jest już obecna są: Białoruś, Rosja, Kazachstan Turkmenistan, Turcja, Republika Południowej Afryki.

Od stycznia b.r. w celu budowy i rozpoznawalności marki na rynku krajowym, firma Chitec uczestniczy również w postępowaniach zakupowych organizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową, Katowicki Holding Węglowy, Tauron Wydobycie i Polską Grupę Górniczą.

Partnerzy