Ostatnia aktualizacja: 2005-06-27


Górnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa
ul.Kościuszki 30, 40-048 Katowice

tel: 32-757-32-39, 32-757-32-52, 32-757-38-21, 32-251-35-59
fax: 32-757-30-81

Konto bankowe:
GETIN Bank SA I o/Katowice 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353

http://www.giph.com.pl;         e-mail:  biuro@giph.com.pl

 

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa; ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice; tel. 32-757-32-39, 32-757-32-52; 32-757-38-21, fax 32-757-30-81