Biuletyn Górniczy Nr 5 - 6 (249 - 250) Maj - Czerwiec 2016 r.

W numerze: Wejść do grona narodowych championów Rozmowa z Mirosławem Bendzerą, prezesem zarządu Famur S.A.; Bez decyzji, których będziemy żałować Brakuje polityki energetycznej i strategii dla górnictwa z określeniem wielkości produkcji węgla oraz z uwzględnieniem otoczenia g...

więcej >>
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

We wtorek (26 lipca br.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Jego przedstawiciele rozpoczęli prace nad programem dla sektora węgla kamiennego na lata 2016-2030. Jeszcze przed wtorkowym spotkaniem wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ujawnił, że podczas posiedzenia zostanie powołany zespół do opracowania programu...
Narodowa Rada Rozwoju

Narodowa Rada Rozwoju

22 lipca br. w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu energetycznego Narodowej Rady Rozwoju na temat: ,,Wyzwania związane z przyszłością polskiego węgla i jego wpływem na politykę klimatyczno-energetyczną państwa". Podczas spotkania, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej - Janusz Olszowski, wygłosił referat dotyczący ,,Wpływu obciążeń publiczno-prawnych na konkurencyjność polskiego węgla"....
MINExpo International, 26-28 września 2016, Las Vegas, USA

MINExpo International, 26-28 września 2016, Las Vegas, USA

Odbywające się co cztery lata targi MINExpo Internaitonal są największą imprezą wystawienniczą w dziedzinie górnictwa w Stanach Zjednoczonych.  Na powierzchni  75,000 m2  centrum wystawienniczego w Las Vegas, ponad 1.800 wystawców z USA i świata prezentuje maszyny, urządzenia, technologie i usługi ze wszystkich branż górniczych, w tym górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, rud metali żelaznych, metali...
XXXI edycja Międzynarodowych Targów Przemysłowych FIB - EXPOSICION INDUSTRIAL

XXXI edycja Międzynarodowych Targów Przemysłowych FIB - EXPOSICION INDUSTRIAL

W dniach 26-29 września br. w Bogocie odbędzie się XXXI edycja międzynarodowych targów przemysłowych „FIB - EXPOSICION INDUSTRIAL”. Są to jedne z największych tego typu targów w Ameryce Łacińskiej, których zakres obejmuje m. in.: maszyny i urządzenia dla przemysłu metalurgicznego, petrochemicznego, górniczego i  budowlanego; surowce i komponenty; technologie energetyczne; rozwiązania technologiczne...
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 lipca Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień publicznych,  m.in. wzmacnia pozacenowe kryteria oceny ofert, ułatwia udział małych i średnich firm w przetargach oraz wiąże zamówienia z prawem pracy. Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy...
Górnicze Forum Ekonomiczne, 15-16 września 2016 r.

Górnicze Forum Ekonomiczne, 15-16 września 2016 r.

„Górnicze Forum Ekonomiczne AGH” to wieloaspektowe spotkanie ludzi nauki z praktykami branży górniczej i okołogórniczej, poświęcone tematom dotyczącym efektywnego funkcjonowania zakładu górniczego oraz dające możliwość zapoznania się z najlepszymi dobrymi praktykami wykorzystywanymi z sukcesem w tej niezwykle wymagającej branży. Forum odbędzie się w dniach 15-16 września 2016 r. w Krakowie. Podczas...
XXIX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

XXIX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

W poniedziałek – 27 czerwca – w Katowicach odbyło się XXIX Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny, gdyż stanowiło część obchodów Roku Jubileuszu 25-lecia działalności Izby. Z tego też powodu podzielone zostało na dwie części – pierwszą sprawozdawczo-wyborczą, oraz drugą...
WUG: Powołano nowy skład Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

WUG: Powołano nowy skład Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie działającej przy  Wyższym Urzędzie Górniczym. Było to pierwsze posiedzenie gremium w nowym składzie – powołanym na dwuletnią kadencję, tj. do 31 grudnia 2017 r. W skład Komisji powołano przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw górniczych, uczelni oraz WUG. Powołanie w poczet członków Komisji...
Szkoła Zamówień Publicznych 2016

Szkoła Zamówień Publicznych 2016

W dniach 8 - 10 czerwca 2016 r. w Wiśle odbyła się siódma edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na rzecz górnictwa. Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom ,,Szkoły Zamówień Publicznych 2016” za tak liczny udział. Przyjemnością było gościć Państwa, móc...

 

 

Nasi partnerzy


 ­

O Izbie

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego interesy należących do niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo - badawczej.

­

Zostań członkiem

Jeśli Twoja Firma jest przedsiębiorstwem górniczym, pracuje na rzecz górnictwa, ma zamiar sprzedawać swoje produkty górnictwu lub przedsiębiorstwom związanym z tą branżą, proponujemy przystąpienie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

­

Biuletyn Górniczy

"Biuletyn Górniczy" to ogólnopolski dwumiesięcznik wydawany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród kadry kierowniczej i marketingowej: spółek, kopalń i zakładów górniczych, - firm szeroko rozumianego zaplecza górniczego.

­

GIPH w ogólnopolskiej sieci KIGNET


­

KIGNET Usługi dla przedsiębiorców


­

Zatrudnienie Fair Play


Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa; ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice; tel. 32-757-32-39, 32-757-32-52, 32-251-35-59, fax 32-757-30-81, e-mail: biuro@giph.com.pl