Biuletyn Górniczy Nr 3 - 4 (247 - 248) Marzec - Kwiecień 2016 r.

W numerze: Firmy okołogórnicze też potrzebują wsparcia Interwencja państwa powinna obejmowaćdziałania na poziomie rządowym, w perspektywie krótko- i długoterminowej; Potrzebna nowa polityka energetyczno-surowcowa Rozmowa z Herbertem Leopoldem Gabrysiem, przewodniczącym Komite...

więcej >>
XXIX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

XXIX Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

W poniedziałek – 27 czerwca – w Katowicach odbyło się XXIX Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny, gdyż stanowiło część obchodów Roku Jubileuszu 25-lecia działalności Izby. Z tego też powodu podzielone zostało na dwie części – pierwszą sprawozdawczo-wyborczą, oraz drugą...
WUG: Powołano nowy skład Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

WUG: Powołano nowy skład Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie działającej przy  Wyższym Urzędzie Górniczym. Było to pierwsze posiedzenie gremium w nowym składzie – powołanym na dwuletnią kadencję, tj. do 31 grudnia 2017 r. W skład Komisji powołano przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw górniczych, uczelni oraz WUG. Powołanie w poczet członków Komisji...
Szkoła Zamówień Publicznych 2016

Szkoła Zamówień Publicznych 2016

W dniach 8 - 10 czerwca 2016 r. w Wiśle odbyła się siódma edycja ,,Szkoły Zamówień Publicznych”. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych oraz firm pracujących na rzecz górnictwa. Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom ,,Szkoły Zamówień Publicznych 2016” za tak liczny udział. Przyjemnością było gościć Państwa, móc...
Firmy okołogórnicze potrzebują wsparcia

Firmy okołogórnicze potrzebują wsparcia

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od wielu lat zajmuje się problemami całego sektora. Występuje nie tylko w sprawach ważnych dla spółek węglowych, ale walczy także o interesy firm okołogórniczych. Jak podkreśla Prezes GIPH Janusz Olszowski, należy pamiętać o tym, że sektor górnictwa węgla kamiennego,  to nie tylko jego producenci, ale także firmy działające w jego otoczeniu, w tym producenci maszyn...
Innowacyjność w zarządzaniu i produkcji

Innowacyjność w zarządzaniu i produkcji

Innowacyjność gwarantująca postęp techniczny oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających pracę i zwiększających wydajność produkcji w górnictwie oraz innych branżach przemysłowych to jedno z głównych zagadnień omawianych podczas ubiegłotygodniowej 3. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”. Spotkanie, które miało miejsce w Wiśle (15-17 czerwca)...
Filipiny - wstrzymanie wdrożenia cen za emisję dwutlenku węgla

Filipiny - wstrzymanie wdrożenia cen za emisję dwutlenku węgla

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa otrzymała informację z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur dot. wstrzymania wdrożenia cen za emisję dwutlenku węgla w Filipinach. Podczas Carbon Pricing Panel w październiku 2015 r. liderzy z różnych krajów świata, w tym prezydent Filipin Aquino[1], nawoływali do ustanowienia cen za emisję gazów cieplarnianych na świecie. Chiny –...
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to brand - Terminy ogłoszenia konkursu oraz naboru

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to brand - Terminy ogłoszenia konkursu oraz naboru

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok. Modyfikacja dotyczy m.in. wskazania terminu konkursu w poddziałaniu 3.3.3., w ramach którego dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych...
Międzynarodowe Targi Przemysłu Górniczego Expo 2016, Ukraina

Międzynarodowe Targi Przemysłu Górniczego Expo 2016, Ukraina

W dniach 8-10 listopada br. w Kijowie (Ukraina) odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Przemysłu Górniczego Expo 2016. Targi stanowią część XVI Międzynarodowego Forum ,,Sektor paliwowo-energetyczny: teraźniejszość i przyszłość” Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy oraz Międzynarodowe Centrum Wystawiennicze. Podczas targów prezentowane...
Jubileusz 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jubileusz 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

W rozpoczynającym się właśnie 2016 roku Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa obchodzi Jubileusz 25-lecia działalności. Jego obchody zainaugurowano w środę (20 stycznia) Koncertem Noworocznym, który odbył się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Wśród gości znaleźli się m.in. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów spółek...

 

 

Nasi partnerzy


 ­

O Izbie

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa to organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego interesy należących do niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, usługowej, handlowej i naukowo - badawczej.

­

Zostań członkiem

Jeśli Twoja Firma jest przedsiębiorstwem górniczym, pracuje na rzecz górnictwa, ma zamiar sprzedawać swoje produkty górnictwu lub przedsiębiorstwom związanym z tą branżą, proponujemy przystąpienie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

­

Biuletyn Górniczy

"Biuletyn Górniczy" to ogólnopolski dwumiesięcznik wydawany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród kadry kierowniczej i marketingowej: spółek, kopalń i zakładów górniczych, - firm szeroko rozumianego zaplecza górniczego.

­

GIPH w ogólnopolskiej sieci KIGNET


­

KIGNET Usługi dla przedsiębiorców


­

Zatrudnienie Fair Play


Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa; ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice; tel. 32-757-32-39, 32-757-32-52, 32-251-35-59, fax 32-757-30-81, e-mail: biuro@giph.com.pl