Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

Polish Mining Chamber of Industry and Commerce

PatronatyTargi Opakowań ExpoOPAKOWANIA, Targi Technologii Klejenia ExpoBONDING oraz Forum Silesia 3D Print – poświęcone drukowi 3D

Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA, Targi Technologii Klejenia ExpoBONDING oraz Forum Silesia 3D Print – poświęcone drukowi 3D

21 i 22 listopada 2018 zapraszamy do Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu, na Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA, Targi Technologii Klejenia ExpoBONDING oraz Forum Silesia 3D Print – poświęcone drukowi 3D.

Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA w tym roku skupią się wokół tematyki opakowań w przemyśle, przemysłu 4.0 oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uzupełnieniem tych zagadnień będą towarzyszące wydarzenia merytoryczne:

  • Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań” oraz warsztaty z programowania robotów przemysłowych organizowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP;
  • Konferencja Polskiej Izby Opakowań;
  • Konferencja Naukowa „Opakowania dla ludzi i środowiska” z warsztatami „Metody projekcyjne w badaniach opakowań”, organizatorem są Katedra Opakowalnictwa Towarów Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem oraz Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK;
  • Seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro” i szkolenie „Odpad opakowaniowy to surowiec”, prowadzone przez Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Z kolei równolegle z Targami Technologii Klejenia ExpoBONDING odbędzie się 2. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: „Klejenie w aplikacjach przemysłowych” organizowane przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic, który objął wystawę Patronatem – program seminarium: https://exposilesia.pl/pliki/expobonding18/program-bonding2018.pdf

Celem Targów ExpoBONDING jest stworzenie miejsca cyklicznego spotkania, prezentacji i dyskusji producentów oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu klejenia z ich potencjalnymi odbiorcami – przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu. Do odwiedzenia wystawy zapraszamy m.in przedstawicieli branży: automotive, kolejowej, konstrukcji stalowych, budowlanej, tworzyw sztucznych, opakowaniowej, meblarskiej, szklarskiej.

Forum Silesia 3DPrint to wydarzenie poświęcone tematyce druku 3D dla potrzeb szeroko rozumianego przemysłu, gdzie zostaną omówione i zaprezentowane gotowe oraz planowane do wdrożenia rozwiązania z zakresu skanowania, prototypowania i drukowania 3D.

Podczas Forum Silesia 3DPrint odbędzie się II Konferencja "Druk 3D w branży Automotive”, której Organizatorami są Centrum Druku 3D oraz Expo Silesia Sp. z o.o. W ramach zaplanowanej Konferencji zapraszamy do dyskusji nt. korzyści zastosowania technologii skanowania i drukowania 3D w zakładach produkcyjnych, wymiernych oszczędności czasu i środków finansowych wynikających z wdrożenia druku 3D w fazie projektowania i prototypowania, kierunków rozwoju branży i ich wpływu na określone gałęzie przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive, IT i medycznej. Zaprezentowane i omówione zostaną również zrealizowane wdrożenia technologii druku 3D w firmach produkcyjnych.

Załączone zaproszenia uprawniają do bezpłatnego wstępu na targi pod warunkiem dokonania rejestracji on-line dostępnej na odpowiednich stronach internetowych wydarzeń: www.expoopakowania.pl, www.expobonding.pl

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie_expoopakowania

Zaproszenie_expobonding

Menu
Newsletter


Biuletyn górniczy

Bieżący numer

img12

Górniczy Sukces Roku

View more
img12

Szkoła Zamówień Publicznych

View more
img12

Biuletyn Górniczy

View more


Partnerzy